Poslední příspěvky v diskuzi

 

Novinky

13/9
2011
Začínáme

Pravidelných 16 – 18 tisíc návštěv ročně nás přesvědčilo, že po několika letech stagnace stojí za to tento projekt znova oživit. celý článek »

 

Odkazy na autorské pracoviště

 

Výzvy a nabídky spolupráce

 • výzva
 • nabídka
 
ChirWeb
K prohlížení učebnice musíte být přihlášení

Začínáme … 2. pokus

13. září z historického hlediska asi nepatří k zásadním datovým milníkum.

Jen namátkou:

 • v roce 122 byla zahájena stavba Hadrianova valu,
 • 1501 – Michelangelo začíná s prací na Davidovi,
 • 1914 - je vyhlášeno jako nezvěstný František Gellner,
 • a 1994 – Sonda Ulysses minula jižní pól Slunce.

Z pohledu chirwebu lze ale toto datum považovat za datum druhého zrození.

Úvodní slovo o projektu ChirWeb 

ChirWeb.cz nebo-li Chirurgický webový portál se ve skrytých plánech autora měl stát plnohodnotnou a neustále aktuální učebnicí chirurgie pro studenty lékařských fakult a možná i pro začínající chirurgy.

Bohužel, ale k dosažení takového cíle, altruizmus jedince nestačí. Po počátečním nadšeném rozjezdu přišla doba stagnace. Nepodařilo se shromáždit učební texty ze všech chirurgických podoborů.
V několika případech se dokonce stalo, že texty, které byly připraveny pro tento web, nám již nebyly odevzdány a staly se základem pro vlastní oborové, buď elektronické, nebo dokonce i tištěné publikace.

Novým impulzem bylo zapojení se do projektu MEFANET, jehož cílem je a sdílení elektronických forem výuky na lékařských fakultách v ČR a SR.

Tento portál vznikl za podpory Rozvojového projektu 2010: "Rozvoj sítě elektronické podpory výuky lékařských a zdravotnických oborů". 

Poděkování autora

Vždy, když jsem četl nějakou knihu, tak jsem zcela automaticky přeskakoval těch několik úvodních stránek, kde obvykle bývá věnování a poděkování autora. Práce na tomto projektu můj přístup zcela změnila. Jasně jsem pochopil, že žádné dílo, kniha či projekt nemůže vzniknout bez obrovské podpory rodiny a velké práce, velmi často výrazně nad rámec svých povinností, všech spolupracovníků.

A tak i mne dovolte, abych poděkoval:

 • své manželce a synům, kteří s různým stupněm nevole, snášeli mé večerní a weekendové vysedávání u počítače, místo abych se jim věnoval
 • Prof. MUDr. Robertu Gűrlichovi, CSc., za podporu a "nový restart" celého projektu
 • Dr. Eugenu Kvašňákovi, koordinátorovi projektu za 3. LF UK             
 • Doc. MUDr. Janu Fantovi, DrSc., bývalému přednostovi chirurgické kliniky 3.LF, který byl tím prvotním impulsem k tomu, že vůbec tento projekt vznikl
 • všem spoluautorům, kteří bez nároku nebo jen symbolický honorář napsali a poskytli své kapitoly (jmenný seznam i s pracovištěm je na samostatné stránce)
 • Prof. MUDr. Václavu Seichertovi, DrSc., který mi poskytl plná práva k použití textu i obrazového materiálu ze své učebnice „Malý anatomický atlas“ (Vydalo ISV – Nakladatelství, Praha 1995), čímž byla výrazně pozvednuta úroveň celého projektu
 • Prof. MUDr. Vladimíru Balášovi, DrSc. a ak. malíři Milanu Medovi za poskytnutí autorských práv k obrazovému materiálu z učebnice „Speciální chirurgie I. a II.“ (Vydalo AVICENUM, Praha 1985)
 • firmě Ethicon Endo-Surgery a TYCO za umožnění použití obrazového materiálu 

Na koho jsem zapomněl, prosím ať to nebere osobně a ať se mi připomene, okamžitě ho do tohoto seznamu rád doplním.

MUDr. Vítězslav Ducháč